ओबेसिटी या मोटापा

आसन और प्राणायाम सूर्य नमस्कार तिर्यक ताड़ासन त्रिकोणासन कोणासन पाद हस्तासन चक्की चलन स्थिर कोणासन पश्चिमोत्तानासन भुजंगासन शलभासन द्विचक्रिका आसन पाद वृतासन मर्कट आसन शवासन भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम अग्निसार उज्जायी सर्वकल्प क्वाथ […]